Aanpak

De YDB Aanpak

Veel in de wereld is is hetzelfde, maar elke klant is voor ons uniek!
Ondanks dat we elke klant op maat bedienen, is er wel een vaste methode van werken. De beste resultaten krijg je door een samenwerking tussen u als klant en wij als bureau.  Uiteraard kunnen we ‘U roept en wij draaien’, maar onze kracht zit hem in partnership met onze klant. Wij willen u verrassen en verder brengen!

1. Kennismaking & Briefing

Voor we aan de slag kunnen, is een kennismaking en briefing essentieel. Enerzijds om over en weer een klik te voelen, want wij houden van een partnership met onze klanten. Anderzijds om tot
een zo compleet mogelijke briefing te komen.
In een eerste contact is al een korte briefing geweest, zodat wij altijd aan tafel verschijnen met een eerste indruk en advies, gebaseerd op een vrijblijvende quick scan.

3. Strategie & Concept

Wanneer ons de opdracht gegund wordt, gaan wij over tot het bepalen van de strategie en vertalen we deze naar een concept, wat toepasbaar is voor alle benodigde middelen van het traject.

5. Oplevering & Lancering

Natuurlijk geheel afhankelijk van wat we opleveren, maar niets gaat ‘live’ zonder dat alles uitgebreid gecontroleerd en getest is. 

2. Brainstorm & Plan van Aanpak

Afhankelijk van de grootte van de uitdaging, kiezen wij meestal voor een brainstorm, om de aanwezige kennis binnen jullie organisatie te koppelen aan onze expertise in de digitale strategie.
Vanuit deze brainstorm leveren wij een plan van aanpak op, met daarbij een offerte voor het verdere verloop van de opdracht.


4. Creatie en Productie

Afhankelijk van de gemaakte keuzes, maken we een doorvertaling van het concept naar de benodigde middelen. Zowel offline als online.

6. Analyse & Optimalisatie

Wanneer we een data driven oplossing voor jullie gebouwd hebben, is het natuurlijk super belangrijk om dit continu te analyseren en waar nodig te optimaliseren. Wat je doelstelling ook was, je wilt die wel (blijven) bereiken. Wij ook!